PCSA-MCG80

Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để kết nối đa điểm mạng IP (tối đa 6 điểm)

PCSA-DSG80

Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để truyền dữ liệu trình chiếu

PCS-A1

Micro đa hướng, triệt vọng cho thiết bị Hội nghị truyền hình Sony

PCS-XG100S

PCS-XG77S