GY-HM170

4KCAM COMPACT HANDHELD CAMCORDER w/INTEGRATED 12X LENS

GY-HM200

4KCAM COMPACT HANDHELD CAMCORDER w/INTEGRATED 12X LENS

GY-HM660

ProHD MOBILE NEWS CAMERA

GY-HM620

ProHD HANDHELD CAMCORDER

KY-PZ100B

ROBOTIC PTZ NETWORK VIDEO PRODUCTION CAMERA (BLACK)

KY-PZ100W

ROBOTIC PTZ NETWORK VIDEO PRODUCTION CAMERA (BLACK)
 

GY-LS300

4KCAM HANDHELD Super 35 CAMCORDER (BODY)
 

GY-HM850

ProHD SHOULDER CAMCORDER

GY-HM650

 

ProHD SPORTS COACHING CAMERA

GY-HM890

ProHD SHOULDER CAMCORDER

SE-1200MU

6 Input Rackmount HD Switcher

 

SE-2200

6 input HD broadcast quality switcher

 

SE-2800

HD/SD 12 - Channel Digital Video Switcher


 

HS-1200

HD 6 Channel Portable Production Studio

HS-2200

6 input HD broadcast quality Mobile Studio

HS-2800

HD/SD 8/12 Channel Mobile Video Studio


 

MS-2800

HD/SD 8/12 Channel Mobile Video Studio
 

TVS-1000

Trackless Virtual Studio System - 1 x HDMI input / output (no Tally control)


 

TVS-1200

Trackless Virtual Studio System - SDIbe downloaded on 

AD-100M

Audio Delay Box with Microphone Input
 

AD-200

6-Channel Audio Delay/Mixer with Level Adjustment

Datavideo AD–200 is an integration of 6-Channel audio delay with a matrix mapping function of 4-Channel outputs Audio Mixer, a combination design with front panel and main unit, 2 separate parts by 1RU rack mount design which can be easily installed to OB Van or customized rack.
 • 4-CH balanced audio inputs, 2-CH AUX inputs selectable of Mic/Line level
 • 4-CH balanced audio outputs, 2-CH unbalanced-audio outputs
 • Support up to 3sec audio delay adjustment for each input channel
 • Audio level adjustment of each input
 • 6-CH Audio mixer and matrix router to 4-CH audio outputs

 

AM-100

6-Channel Audio Delay/Mixer with Level Adjustment

 

BAC-03

Balanced/Unbalanced Audio Converter

MV-1002

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 342*233*115mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-2668

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 280×242×108mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-2814

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 283×198×146mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-2883

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 285*121*83mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-3715

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 373×276×150mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-4055

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 404*161*155mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-4116

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 413×311×166mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-4520F

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 58×347×204mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-4520T

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 458×347×204mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-5002

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 420*330*155mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-5003

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 420*330*225mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-5523

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 550×400×236mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-5523T

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 550×400×236mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-5525

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 555×442×238mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-6001

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 580*345*230mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-6001A

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 580*345*190mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-6002

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 550*420*245mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-6527T

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 652×468×277mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-6634

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 665×490×342mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-7001

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 475*380*140mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-8001

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 465*400*190mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-8002

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 465*400*240mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-8004

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 465*400*290mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

MV-9001

Tính năng, đặc điểm
Kích thước (ID): 440*340*200mm
1. sản xuất bằng nhựa có khả năng chống va đập cao, trọng lượng nhẹ, cứng rắn và bền.
2. IP65, chống bụi, chống nước và chất khử trùng và bảo vệ hiệu quả các thiết bị  máy móc  bên trong trường hợp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
3. Với việc cắt tạo bọt xốp, dễ dàng hơn để tùy chỉnh hình dáng để đặt thiết bị.
4. Chốt gài an toàn cao trong điều kiện chịu va đập.
5. Thiết kế vị trí cho phép dán nhãn và logo phân loại thiết bị đựng bên trong thùng

SNC-VB770

Camera an ninh chuẩn hình ảnh 4K/30fps

SNC-EB640

Camera FHD/60 fps dòng E thế hệ mới

SNC-EB642R

Camera cố định Hồng ngoại (IR) 1080p/60 fps được trang bị BXL IPELA ENGINE EX™ - dòng E thế hệ mới

SNC-VB640

Camera FHD 1080/60p dòng V thế hệ mới

SNC-VB642R

Camera cố định Hồng ngoại (IR) 1080p/60 fps được trang bị BXL IPELA ENGINE EX™ - dòng E thế hệ mới

SNC-EM641

Minidome 1080p/60 fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - E Series

SNC-EM642R

Outdoor IR ruggedized 1080p/60 fps camera powered by IPELA ENGINE EX™

SNC-VM641

Minidome 1080p/60 fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - V Series

SNC-VM642R

Outdoor IR ruggedized 1080p/60 fps camera powered by IPELA ENGINE EX™

DV-J823U

PIN dành cho máy quay JVC GY-HM170 và JY-HM90AG

DV-J50

DV camera Li-ion battery, with no memory effect, multiple protective circuit design.

DS-260S

DS-260S is the new product Dynacare launched recently features at larger capacity, lighter weight and more compact design, with similar dimension as the regular 160Wh battery.
Rated at especially large capacity of 260Wh, it means that it can support much longer shooting time. 
Built-in 5 LED power indicator shows accurately the remaining capacity. 
It can power the camera and other accessory with the built-in Power Tap simultaneously. 
Lithium Ion Battery Protection Technology inside is designed to prevent over charge, over discharge, over current, short circuit, etc.

DS-150AI

DS-150A is the new product Dynacare launched recently features at larger capacity, lighter weight and more compact design. 
With similar dimension as the regular 95Wh battery.
Rated at especially large capacity of 150Wh, it means that it can support much longer shooting time. 
Built-in 5 LED power indicator shows accurately the remaining capacity. 
It can power the camera and other accessory with the built-in Power Tap simultaneously. 
Lithium Ion Battery Protection Technology inside is designed to prevent over charge, over discharge, over current, short circuit, etc. 

DDBC-TJ

Sạc pin cho máy JVC GY-HM200/ LS300/ HM620/ HM660

DV-2J

Sạc pin cho máy JVC GY-HM170, JY-HM90AG

DV-JV

Sạc pin cho máy JVC GY-HM170, GY-HM90AG

Atomos Sumo


Với màn hình LCD 19’’ rõ nét và chức năng ghi hình 4k. Atomos Sumo có thể tích hợp với nhiều hệ thống sản xuất chương trình. Khi hoạt động, Chế độ HDR giúp người sử dụng có được những hình ảnh chất lượng nhất khi ghi hình ở định dạng Raw hoặc Log.Tất cả các chức năng được tích hợp trong màn hình đều tương thích với chế độ HDR, được cập nhật để phù hợp với các dải màu tương phản lớn hơn. Ngoài ra, Atomos Sumo có thể ghi hình DCI và UHD 4k dưới định dạng Apple ProRes hoặc AVID DNxHR vào ổ cứng Master Caddy II.  Với sự hỗ trợ của máy quay, có khả năng ghi hình định dạng Raw 12-bit bằng SDI, giúp cho công tác hậu kỳ được dễ dàng hơn.

Shogun Inferno


Atomos Shogun Inferno là đầu ghi tích hợp màn hình 7 inch, với độ phân giải 1920 x 1200, kết hợp ghi hình 4K, hỗ trợ quay định dạng Raw HDR (log) cũng như xem độ sáng cao của đoạn phim 709 thông qua bảng điều khiển FRC 10-bit. Sử dụng cổng đầu vào HDMI 4K và 12G-SDI cho tín hiệu đầu ra sạch với độ phân giải lên tới UHD 4K (3840 x 2160) ở tốc độ 60 khung hình / giây, ghi bằng ổ cứng 2,5 "SSD, 10-bit, 4: 2: 2 Apple ProRes và Avid DNxHR Codec. Shogun Inferno khác với Shogun Flame là hỗ trợ đầu vào Quad 3g SDI. Thiết bị còn có thể hỗ trợ DCI 4k ( 4096x2160 ) raw bằng SDI từ máy quáy Sony hoặc Canon, giải nén và mã hoá thành dữ liệu định dạng Apple ProRes/DNxHR.

Shogun Flame


Atomos Shogun Flame là đầu ghi tích hợp màn hình 7 inch, với độ phân giải 1920 x 1200, kết hợp ghi hình 4K, hỗ trợ quay định dạng Raw HDR (log) cũng như xem độ sáng cao của đoạn phim 709 thông qua bảng điều khiển FRC 10-bit. Sử dụng cổng vào HDMI 4K và 12G-SDI cho tín hiệu đầu ra sạch với độ phân giải lên tới UHD 4K (3840 x 2160) ở tốc độ 60 khung hình / giây, ghi bằng ổ cứng 2,5 "SSD, 10-bit, 4: 2: 2 Apple ProRes và Avid DNxHR Codec. Thiết bị còn có thể hỗ trợ DCI 4k ( 4096x2160 ) Raw bằng SDI từ máy quáy Sony hoặc Canon, giải nén và mã hoá thành dữ liệu định dạng Apple ProRes/DNxHR.

Shogun Studio


Atomos Shogun Studio 4K là đầu ghi tích hợp 2 màn hình với  độ phân giải 1920 x 1200 với chuẩn 4K và các bộ mã hóa sẵn có trong bộ khung rack 3RU. Thiết kế này rất phù hợp cho các sự kiện trực tiếp, phòng thu, xe truyền hình lưu động và DIT. Studio Shogun sử dụng cổng kết nối HDMI 4K và 12G-SDI để cho ra các tín hiệu sạch với độ phân giải lên đến UHD 4K (3840 x 2160) ở 23,98, 24, 25, 29,97 và 30p cũng như video Full HD (1920 x 1080) Lên đến 120 fps khi được sử dụng với các máy quay có chuẩn trên. Shogun ghi hình ở độ phân giải UHD 4K và HD 10-bit, 4: 2: 2 cho các định dạng Apple ProRes HQ, 422 hoặc LT. Nó cũng có thể ghi HD bằng cách sử dụng định dạng DNxHD của Avid và video UHD 4K bằng DNxHR của Avid. Video được ghi vào ổ 2.5’’ HDD và SSD.

Ninja Blade

Atomos Ninja Blade là đầu ghi tích hợp màn hình, với độ phân giải 1280 x 720 với 325 dpi cho ra hình ảnh sắc nét trong màn hình thu gọn. Thiết bị có thể ghi hình lên tới 1080 30p/60i bằng dây HDMI truyền tải vào ổ cứng HDD hoặc SSD dưới định dạng Apple ProRes và Avid DNxHR.

Ninja Flame

Atomos Ninja Flame là đầu ghi tích hợp màn hình 7 inch, với độ phân giải 1920 x 1200, kết hợp ghi hình 4K, hỗ trợ quay raw HDR (log) cũng như xem độ sáng cao của đoạn phim 709 thông qua bảng điều khiển FRC 10-bit. Sử dụng cổng vào HDMI cho tín hiệu đầu ra sạch với độ phân giải lên tới UHD 4K, ghi bằng ổ cứng 2,5 "SSD, 10-bit, 4: 2: 2 dưới định dạng Apple ProRes và Avid DNxHR. 

Samurai Blade

Atomos Samurai Blade là đầu ghi tích hợp màn hình, với độ phân giải 1280 x 720 với 325 dpi cho ra hình ảnh sắc nét trong màn hình thu gọn. Thiết bị có thể ghi hình lên tới 1080 30p/60i bằng dây SDI truyền tải vào ổ cứng HDD hoặc SSD dưới định dạng Apple ProRes và Avid DNxHR. Ghi hình với mẫu màu 10 bit 4:2:2.

Cable VK50 Silver+

VIDEO CABLE PERCON VK50 SILVER+

Reference:
75 ohm coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.
Color:
Red, Black, Green, Blue

Nhà sản xuất: PERCON/SPAIN.

Cable VK60 Silver+

VIDEO CABLE PERCON VK60 SILVER+

Reference:
75 ohm coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.
Color:
Red, Black, Green, Blue

Nhà sản xuất: PERCON/SPAIN.

Cable VK70 Silver+

VIDEO CABLE PERCON VK70 SILVER+

Reference:
75 ohm coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.
Color:
Black, Green, Blue, Yellow, Violet

Nhà sản xuất: PERCON/SPAIN.

BNC CVK50

Nhà

 
 
 
 
 
 

COAX 75 OHM COMPONENT FOR CABLE PERCON VK50 SILVER+

Reference:
COAX 75 ohm component for coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.

Nhà sản xuất: TELEGARTNER/GERMANY.

BNC CVK60

COAX 75 OHM COMPONENT FOR CABLE PERCON VK60 SILVER+

Reference:
COAX 75 ohm component for coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.

Nhà sản xuất: TELEGARTNER/GERMANY.

BNC CVK70

75 OHM COMPONENT FOR CABLE PERCON VK70 SILVER+

Reference:
75 ohm component for coaxial video cable Silver+ for digital applications. Supports SDI transmission for 4K, UHD format and ASI signals.

Nhà sản xuất: TELEGARTNER/GERMANY.

2SBS-64G1B

Đây là một Gói 2 Thẻ nhớ Sony 64 GB SxS-1 G1B dùng cho Máy quay Sony XDCAM. Thẻ nhớ SxS-1 32GB này có tốc độ viết tối thiểu 240Mbps để hỗ trợ tất cả các tính năng của dòng máy ảnh XDCAM EX.
- Xuất xứ: Sony/Japan
 

SBS-128G1B


Thẻ nhớ SxS-1 (G1B) của Sony 128GB được thiết kế để thiết bị hoạt động ổn định và đáng tin cậy với nội dung quay video độ phân giải cao 4K. Đạt được tốc độ đọc và ghi được cải thiện, thẻ nhớ này lý tưởng để sử dụng với các công nghệ máy quay 4K của Sony.

- Xuất xứ: Sony/Japan

SBP-64D

Thẻ nhớ 64GB của Sony SxS Pro + D có bộ phận form PCI ExpressCard 34 được thiết kế cho dòng sản phẩm lưu trữ RAID của Sony và máy quay video chuyên nghiệp. Thẻ này đi kèm với dung lượng lưu trữ là 64GB, có khả năng giữ ảnh và video. Nó sử dụng giao tiếp PCIe thế hệ thứ 2 để cung cấp dữ liệu nhanh chóng với tốc độ lên đến 3,5 Gbps và ghi với tốc độ 2,8 Gbps. Đối với quy trình làm việc 4K, thẻ nhớ SxS Pro + D này có tốc độ ghi tối thiểu là 1,3 Gbps, cho phép nó phù hợp để sử dụng trong sản xuất, làm tin tức và các môi trường video chuyên nghiệp khác. Ngoài tốc độ, thẻ này cung cấp một bộ các tính năng an toàn bao gồm làm mới dữ liệu, sửa lỗi dữ liệu, giải trí clip trong trường hợp mất điện, và giảm thiểu hư hỏng dữ liệu.

- Xuất xứ: Sony/Japan

JY-HM90

Professionals will recognise the value of Full HD 1920x1080/50p 36Mbps recording in a shoulder-mounted camera recorder loaded with an F1.2 Bright Lens and high-sensitivity 18.9M Back-illuminated CMOS sensor. Dual SD Card slots with Auto Recovery Mode offer enhanced reliability, while the Dual Battery Mounts with hot swap capability give long-lasting power.
 
 • 1/2.3-inch 18.9M pixel Back-illuminated CMOS
 • 10x Optical Zoom / 19x Dynamic Zoom / 200x Digital Zoom
 • Dual Memory Card Slot for SDXC/SDHC/SD
 • Software provided (for Windows®)
 • Full HD 1920x1080 50p/50i Recording
 • AVCHD Progressive Video Recording
 • 36Mbps High Bit Rate Video Recording
 • Clip Continuous Recording
 • Dual SD Card slots with Dual Recording & Auto Recovery Modes
 • FALCONBRID™ Engine

TriCaster 40

The path to high-quality video can be challenging when you're diving into live production or figuring out how to stream live shows on a 

TalkShow VS 100

 

Control every call with complete confidence.

TalkShow VS 4000

NewTek TalkShow VS-4000 Skype-TX

SBP-256D


Thẻ nhớ Sony 256GB SxS Pro + D có đặc tính dạng PCI ExpressCard 34 được thiết kế cho dòng sản phẩm lưu trữ RAID của Sony và máy quay video chuyên nghiệp. Thẻ này đi kèm với dung lượng lưu trữ 256GB, có khả năng giữ ảnh và video. Nó sử dụng giao tiếp PCIe thế hệ thứ hai để cung cấp dữ liệu nhanh chóng với tốc độ lên đến 3,5 Gbps và viết với tốc độ 2,8 Gbps. Đối với quy trình làm việc 4K, thẻ nhớ SxS Pro + D này có tốc độ ghi tối thiểu là 1,3 Gbps, cho phép nó phù hợp để sử dụng trong sản xuất film, làm tin tức và các môi trường video chuyên nghiệp khác. Ngoài tốc độ, thẻ này cung cấp một bộ các tính năng an toàn bao gồm làm mới dữ liệu, sửa lỗi dữ liệu, bảo vệ clip trong trường hợp mất điện, và giảm thiểu hư hỏng dữ liệu.

- Xuất xứ: Sony/Japan

SF-32UX

Quay video 4K với thẻ nhớ UHS-I SDHC U3 tốc độ 32 GB của Sony. Thẻ nhớ SDXC này tương thích với đánh giá mức tốc độ 3 của UHS có nghĩa là tốc độ đọc dữ liệu tối thiểu là 30 MB / s đủ để quay được nội dung 4K cũng như các ảnh chụp tốc độ cao. Với tốc độ đọc dữ liệu tối đa lên đến 94 MB / s và tốc độ ghi tối đa lên tới 70 MB / s, bạn có thể chuyễn nhanh các tệp tin lớn đến và từ thẻ một cách nhanh chóng. Thẻ này cũng đi kèm với Phần mềm Cứu dữ liệu có thể tải xuống để giúp khôi phục ảnh và video khi chúng bị hỏng hoặc vô tình xóa.

- Xuất xứ: Sony/Taiwan

SF-32UZ

Quay video nội dung 4K và hình ảnh ở chế độ chụp nhanh tốc độ cao, Thẻ nhớ SDHC 32 GB UHS-I UHS-I tốc độ UHS-I 3 tốc độ của Sony. Ngoài việc chụp video 4K, thẻ nhớ tương thích U3 này cung cấp tốc độ truyền dữ liệu tăng lên tới 95 MB / s và đọc 90 MB / giây để chuyển các tệp lớn nhanh chóng và dễ dàng.

- Xuất xứ: Sony/Taiwan

SF-64UZ

Quay nội dung video và hình ảnh 4K ở tốc độ cao với thẻ nhớ SDHC UHS-I SDXC 64 GB tương thích của UHS-I Speed ​​Class 3 của Sony. Ngoài việc quay video 4K, thẻ nhớ tương thích U3 này cung cấp tốc độ truyền dữ liệu tăng lên tới 95 MB / s và đọc 90 MB / giây để chuyển các tệp lớn nhanh chóng và dễ dàng.

- Xuất xứ: Sony/Taiwan

SF-32P

Thẻ nhớ SDHC UHS-I độ bền cao 32 GB của Sony có tính chống thấm nước lên đến 72 giờ ở độ sâu 3,9 ', chống bụi với điểm đánh giá IP6X. Là thẻ nhớ cấp cao chuyên nghiệp, Sony còn hỗ trợ tốc độ đọc dữ liệu tăng lên tới 95 MB / giây và tốc độ ghi lên đến 90 MB / giây cho việc truyền dữ liệu cực nhanh. Có tích hợp phần mềm khôi phục có thể tải về của Sony được thiết kế để hỗ trợ phục hồi các tệp video, khôi phục cấu trúc thư mục .

- Xuất xứ: Sony/ Taiwan

SF-64P

Thẻ nhớ độ bền cao 64GB SDXC UHS-I bền vững của Sony có độ chống nước lên đến 72 giờ ở độ sâu 3,9 ', chống bụi với đánh giá IP6X. Là thẻ nhớ cấp cao chuyên nghiệp, Sony còn hỗ trợ tốc độ đọc dữ liệu tăng lên tới 95 MB / giây và tốc độ ghi lên đến 90 MB / giây cho việc truyền dữ liệu cực nhanh. Có tích hợp phần mềm khôi phục có thể tải về của Sony được thiết kế để hỗ trợ phục hồi các tệp video, khôi phục cấu trúc thư mục .

- Xuất xứ: Sony/ Taiwan

SF-G1P

Thẻ nhớ SDXC UHS-I 128 GB siêu bền bền lâu của Sony có độ chống nước lên tới 72 giờ ở độ sâu 3,9 ', chống bụi với mức đánh giá IP6X. Là thẻ nhớ cấp cao chuyên nghiệp, Sony còn hỗ trợ tốc độ đọc dữ liệu tăng lên tới 95 MB / giây và tốc độ ghi lên đến 90 MB / giây cho việc truyền dữ liệu cực nhanh Có tích hợp phần mềm khôi phục có thể tải về của Sony được thiết kế để hỗ trợ phục hồi các tệp video, khôi phục cấu trúc thư mục .

- Xuất xứ: Sony/ Taiwan

XQD-G64E

Hỗ trợ tốc độ đọc và ghi dữ liệu tăng lên, thẻ nhớ XQD G series XGBD 64GB của Sony có thể được sử dụng để ghi lại nhiều nội dung độ phân giải cao và bao gồm cả video 4K. Ngoài việc ghi lại nội dung 4K, tốc độ đọc 440 MB / s và 400 MB / s giúp dễ dàng chụp ảnh ở chế độ chụp liên tiếp và ở định dạng RAW, cũng như sắp xếp các quy trình làm việc. Thẻ XQD G Series của Sony cũng hỗ trợ cả giao diện PCI Express Gen. 2 và USB 3.0, cho phép nó được sử dụng với một loạt các thiết bị.

- Xuất xứ: Sony/ China

QD-G128A

Hỗ trợ tăng tốc độ đọc và ghi dữ liệu, thẻ nhớ XQD G Series 128 GB của Sony có thể được sử dụng để ghi lại nhiều nội dung đa dạng và bao gồm cả video 4K. Ngoài việc ghi lại nội dung 4K, tốc độ đọc 440 MB / s và 400 MB / s giúp dễ dàng chụp ảnh ở chế độ chụp liên tiếp và ở định dạng RAW, cũng như sắp xếp các quy trình làm việc. Thẻ XQD G Series của Sony cũng hỗ trợ cả giao diện PCI Express Gen. 2 và USB 3.0, cho phép nó được sử dụng với một loạt các thiết bị.

- Xuất xứ: Sony/ China

MRW-E90

 
Truyền dữ liệu từ thẻ XQD và SD sang máy tính qua cổng USB 3.0 với đầu đọc thẻ Sony XQD / SD. Đầu đọc thẻ tương thích với hầu hết các loại thẻ XQD và thẻ nhớ UHS-I / II SD. Nó cũng là USB bus-powered vì vậy bạn không cần thêm nguồn điện.

- Xuất xứ: Sony/ China

SE-650

4 Input HD digital video switcher

 

The Datavideo SE-650 is a small, costeffective, professional HD digital video switcher.

It offers two HD-SDI and two HDMI inputs that support video formats up-to 1080i.

It features two HDMI outputs and a user assignable HD-SDI output.

The SE-650 is the perfect device for small scale video production using professional cameras and HDMI equipment. The SE-650 also features an audio mixer with microphone and unbalanced RCA audio inputs.

Advanced tools include Chromakey, Luma key, PiP, wipe generator, still store and tally.

SE-2850

SE-2850 is a multi-definition switcher designed for productions requiring 12 channels of HD or SD inputs. Being one of Datavideo’s most flexible switcher solutions, the SE-2850 is able to accept inputs in varying combinations of HD/SD SDI and HDMI. It is ready for every live production, giving producers the opportunity to output graphics with rich, visually appealing programming.

The SE-2850’s audio functionality allows it to connect an external mixer for a complete sound control. The SE-2850 also features all channel audio de-embedding and audio delay, and 4 dedicated XLR inputs. As an integrated Multimedia mixer, the SE-2850 can switch between up to 12 audio sources.

In addition to producing superb 4:2:2 10 bit broadcast quality pictures with versatile input/output configurations, the SE-2850 also has powerful, easy-to-use effects, such as dual picture in picture (PIP), downstream keyer (DSK), logo insertion and built-in title overlay system for the entry level Datavideo CG systems.

DW-500 SDI/HDMI

Thiết bị DW-500 HD/SDI sử dụng cộng nghệ truyền tín hiệu không dây tiên tiến nhất hiện nay, được sử dụng để truyền tín hiệu truyền hình 3G-SDI/HDMI lên tới 150m với chất lượng hình ảnh không bị nén và không có độ trễ. Bộ sản phẩm bao gồm một thiết bị phát và một thiết bị thu. Trong đó, thiết bị phát và nhận sẽ cho tín hiệu 3G/HD SDI và HDMI. Sản phẩm được thiết kế với 2 cột ăng-ten ở thiết bị phát phù hợp với dải tần số 5.1-5.9Ghz, kết hợp với các cài đặt trong phần mềm sản phẩm còn có thể hoạt động trong các băng tần ISM được cấp phép tại các khu vực khác nhau trên toàn cầu. Ngoài ra, bảng điều khiển của sản phẩm cho phép người dùng chọn tần số sử dụng trong 10 kênh tần số có sẵn – hỗ trợ tối đa 4 kênh đồng thời. DW-500 tương thích với nhiều nguồn DC, phù hợp với nhiều loại pin dành cho máy quay. Bộ sản phẩm này được thiết kế với vỏ kim loại chuyên nghiệp nhằm duy trì độ bền của sản phẩm ± 8 kV ESD (loại bỏ HBM) cho độ tin cậy cao nhất khi sử dụng.  

DW-2000 SDI/HDMI

Thiết bị DW-2000 HD/SDI sử dụng cộng nghệ truyền tín hiệu không dây tiên tiến nhất hiện nay, được sử dụng để truyền tín hiệu truyền hình 3G-SDI/HDMI lên tới 700m với chất lượng hình ảnh không bị nén và không có độ trễ. Bộ sản phẩm bao gồm một thiết bị phát và một thiết bị thu. Trong đó, thiết bị phát và nhận sẽ cho tín hiệu 3G/HD SDI và HDMI. Sản phẩm được thiết kế với 2 cột ăng-ten ở thiết bị phát và 5 cột ăng-ten ở thiết bị thu phù hợp với dải tần số 5.1-5.9Ghz, kết hợp với các cài đặt trong phần mềm sản phẩm còn có thể hoạt động trong các băng tần ISM được cấp phép tại các khu vực khác nhau trên toàn cầu. Ngoài ra, bảng điều khiển của sản phẩm cho phép người dùng chọn tần số sử dụng trong 10 kênh tần số có sẵn – hỗ trợ tối đa 4 kênh đồng thời. DW-2000 tương thích với nhiều nguồn DC, phù hợp với nhiều loại pin dành cho máy quay. Bộ sản phẩm này được thiết kế với vỏ kim loại chuyên nghiệp nhằm duy trì độ bền của sản phẩm ± 8 kV ESD (loại bỏ HBM) cho độ tin cậy cao nhất khi sử dụng.  

DWV-2000 SDI/HDMI

Thiết bị DWV-2000 HD/SDI sử dụng cộng nghệ truyền tín hiệu không dây tiên tiến nhất hiện nay, được sử dụng để truyền tín hiệu truyền hình 3G-SDI/HDMI lên tới 700m với chất lượng hình ảnh không bị nén và không có độ trễ. Bộ sản phẩm bao gồm một thiết bị phát và một thiết bị thu. Trong đó, thiết bị phát và nhận sẽ cho tín hiệu 3G/HD SDI và HDMI. Sản phẩm được thiết kế với 2 cột ăng-ten ở thiết bị phát và 5 cột ăng-ten ở thiết bị thu phù hợp với dải tần số 5.1-5.9Ghz, kết hợp với các cài đặt trong phần mềm sản phẩm còn có thể hoạt động trong các băng tần ISM được cấp phép tại các khu vực khác nhau trên toàn cầu. Ngoài ra, bảng điều khiển của sản phẩm cho phép người dùng chọn tần số sử dụng trong 10 kênh tần số có sẵn – hỗ trợ tối đa 4 kênh đồng thời. DWV-2000 tương thích với nhiều nguồn DC, phù hợp với nhiều loại pin dành cho máy quay. Bộ sản phẩm này được thiết kế với vỏ kim loại chuyên nghiệp nhằm duy trì độ bền của sản phẩm ± 8 kV ESD (loại bỏ HBM) cho độ tin cậy cao nhất khi sử dụng. 

NVS-25

NVS-25 is a small, easy-to-use video streaming and recording appliance designed for professional video producers who need to simultaneously stream a live event and record the master quality version for post-event editing. 

From any HDMI / SDI / CVBS input source such as a camera or switcher, NVS-25 generates an H.264-encoded stream compliant with RTSP / RTMP / HLS protocols. 

NVS-25 can be used in recording mode to record an MP4 or .TS file to a USB storage device, and it can be used in encoding mode to generate an H.264 stream.

NVS-25 is remotely controlled using Windows / Apple PC or mobile device with a web browser. 

Flexible mechanism design for desktop application or 1U rack mount application.

 

Firmware update 10th of March 2016: General performance improvements & Youtube recording bugfix

 

 • Broadcast quality HD / SD H.264 network streaming
 • H.264 / AVC video CODEC, up to High Profile Level 4.0
 • Maximum bitrate: 6 Mbit
 • Input source: NVS-25 can accept SDI / HDMI / CVBS source input
 • Supports de-interlace video streaming for progressive output
 • Front panel control for recording and streaming
 • Audio inputs: select embedded or external audio source 
 • Network feature: DHCP Client, RTSP over TCP/UDP/HTTP with MPEG TS. RTMP, HLS protocols (unicast only)
 • Flexible video scaler presets for streaming out
 • Supports 3 types of GOP structure: IBBP, IPPP and IBP
 • Web UI for system configuration and FW upgrade
 • Attach USB storage device (Up to 1TB storage device)

NVS-30

The NVS-30 is a small and portable video streaming encoder and recorder. This device is designed specifically for simultaneous encoded video streaming and high quality video recording. The NVS-30 accepts any HDMI input source (such as camera or switcher) and streams the input video directly for broadcast to YouTube, Facebook, and other live streaming platforms.

The NVS-30 generates an RTSP or RTMP compliant H.264 encoded video stream. While streaming, you can record the video in MP4 or MOV file format on an SD card, USB thumb drive, or a network drive simultaneously. You can also use a web browser on the PC or mobile phones to control the device from a remote location.

 

 • Simple Video Streaming Server
 • Simultaneous Live Streaming & Recording
 • Streaming to YouTube, Facebook and other live streaming platform.
 • HDMI Input and Output
 • Up to 20Mbps Streaming and 30Mbps Recording
 • 264 RTSP/RTMP Compliant Streaming
 • 264 MP4 Recording with 2 Ch AAC Audio
 • Multi-Tap10-BitScaler & De-Interlacer
 • Web UI for system configuration
 • Start/Stop Front Panel Push Buttons

KMU-100

Datavideo’s all new KMU-100 is a unique 4K multi-camera production solution that delivers multiple virtual full HD (up to 1080p) scaled camera angles with minimal installation cost and simple operation. The basic concept is straightforward: The output of a single 4K/UHD camera is connected to KMU-100, which then displays up to four 16x9 user-defined cropped windows that are sent out as four separate HD signals through HD-SDI. These user defined windows can be scaled to zoom in on a particular subject that you would like to highlight on the 4K signal. As an option, the Datavideo RMC-185 controller can be added to easily pan, tilt, and zoom to create the user defined windows on the 4K signal. You can set up these shots in advance and save them as presets, or you can do it in real-time.

SE-500HD (Coming Soon)

COMING SOON

The SE-500HD is a small, cost-effective, 1080p HDMI video switcher with easy-to-use professional features. It has four HDMI inputs and two HDMI outputs, which allow users to connect consumer camcorders, GoPros, HDMI laptops or tablets. What makes the SE-500HD special is the ability to accept various input resolutions at once, so users no longer need to add converters into the workflow.


Don’t let the SE-500HD fool you with its compact size and affordable price. It is loaded with features such as Luma key for graphic overlays, split screen for podcast interviews, and PIP for PowerPoint presentations. It also comes with a built-in audio mixer, so users can plug in microphones and other audio sources directly into the SE-500HD without needing to add an external audio mixer. The SE-500HD is the ideal solution for corporate training, education, podcasts, and house of worship applications.

TP-Link accher T4UH

TP-LINK Archer T4UH - Bộ Chuyển Đổi USB Không Dây Độ Lợi Cao Băng Tần Kép AC1200 là thiết bị USB Wifi có chức năng chuyển đổi thông tin dữ liệu không dây thông qua kết nối USB 3.0 sử dụng băng tần kép AC1200 và con chip xử lý Realtek đảm bảo kết nối hiệu quả và ổn định trong mọi điều kiện. TP-LINK Archer T4UH cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 867Mbps ở băng tần 5Ghz và tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4Ghz, sử dụng chuẩn dữ liệu không dây 802.11ac/a/b/g/n, sủ dụng 2 ăng ten cố định.

LiveShell X

Thiết bị LiveStream LiveShell X - Cerevo với ngõ vào HDMI cùng độ phân giải 1080/ 60p, cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời tích hợp ghi hình thẻ nhớ Micro SD x1 (không giới hạn về dung lượng). Thực hiện thao tác đơn giản bằng kết nối Ethernet, Wireless, 3G/ 4G.
Đặt biệt LiveShell X là một trong các thiết bị LiveStream hiếm hoi trên thị trường có thể thực hiện Live đồng thời 3 luồng cùng lúc như Youtube, Face Book, US Stream,...

LiveShell 2

Thiết bị LiveStream LiveShell 2 - Cerevo, ngõ vào HDMI, độ phân giải 720/ 30p. Kết nối bằng đường truyền Ethernet, Wireless hoặc 3G/ 4G.

LiveShell Pro

Thiết bị LiveStream LiveShell Pro - Cerevo, ngõ vào HDMI, độ phân giải 720/ 30p và Composite. Kết nối bằng đường truyền Ethernet, Wireless hoặc 3G/ 4G.

LLP-633

7" Camera-top Monitor

IPS panel 178° wide viewing angles,
High resolution: 1280×800,
High brightness: 400cd/㎡,
High contrast: 800:1,
Faster response time,
Metal housing,
Wide voltage: DC 7-24V,
TALLY interface with indicating light,
POP-UP shortcut menu.

LLP-665

7" Camera-top Monitor

High resolution: 1024×600,
Wide viewing angles,
High contrast: 800:1,
5D-II camera mode, 
AV, YPbPr & HDMI input / ouput,  
Flexible folding sunshade, 
Wide voltage: DC 7-24V.

LLP-633/S2

7" 3G-SDI Monitor

Color/RGB histogram, waveform, vector scope & Audio level meter,
IPS panel 178° wide viewing angles,
High resolution: 1280×800,
High brightness: 400cd/㎡,
High contrast: 800:1,
3G-SDI input,
Metal housing,
POP-UP shortcut menu.

LLP-339

7" Camera-top Monitor

High resolution: 1280×800,
High contrast: 800:1,
High brightness: 400cd/m2,
HDMI & AV inputs,
Built-in battery & battery level,
Foldable sun shade.

LLP-A7

7" FHD Camera Monitor

1920x1200, Full HD resolution,
500cd/m² high brightness,
1000:1 high contrast,
Peaking, pixel zoom,
Dual User-definable buttons,
Ultra slim 20mm.

LLP-5D

7" Camera-top Monitor

High resolution: 1024×600,
Wide viewing angles,
High contrast: 800:1, 
5D-II camera mode,  
Flexible folding sunshade,
Wide voltage: DC 7-24V,
Ultra slim and portable.

DT-V24G2E

Màn hình chuyên dụng JVC 17 Inch
Màn hình LCD độ phân giải 1920 x 1080
Góc nhìn rộng 178 ° / 178 ° với bảng điều khiển IPS
Hỗ trợ 3G / Dual Link
Mạch cung cấp độ trễ thấp ít hơn một khung
Kiểm tra dạng sóng với chức năng vượt mức
Vùng vector với kích thước và vị trí có thể lựa chọn
Bộ đo âm thanh tiên tiến lên đến 12 kênh

DT-V17G2E

Màn hình chuyên dụng JVC 17 Inch
Màn hình LCD độ phân giải 1920 x 1080
Góc nhìn rộng 178 ° / 178 ° với bảng điều khiển IPS
Hỗ trợ 3G / Dual Link
Mạch cung cấp độ trễ thấp ít hơn một khung
Kiểm tra dạng sóng với chức năng vượt mức
Vùng vector với kích thước và vị trí có thể lựa chọn
Bộ đo âm thanh tiên tiến lên đến 12 kênh
-Interface:
3G/Dual-link HD-SDI inputs
LTC, VITC, and D-VITC support
Waveform/Vectorscope
On screen marker functions
16-channel audio metering
AC/DC Power input

TriCaster 8000

Visually stunning shows, of any scale.

TriCaster 460

Network-quality programs, anywhere production takes you.

TriCaster 410

Network-quality programs, anywhere production takes you

Tricaster Mini Serial

Make your ordinary presentations, extraordinary.

DD-4S

DM-95S

Dynacore newly launches DM series Li-ion professional camera battery.

DM-155S

Dynacore newly launches DM series Li-ion professional camera battery.

DV-6S

Intelligent Li-ion battery, with multiple protective circuit design, exchange power consumption data with compatible equipment, and display the remaining power.

DS-U77B

Dynacore DS-U77B is a 14.8V, 77Wh Li-ion DV battery that completely compatible with SONY PMW-EX1, EX1R, EX3, F3, 100, 200, without DC cable, and can display remaining power info on cameras.
The battery offers a D-tap DC socket for extension power output, and a 5V/1A USB socket for mobile devices (cell phone etc) charging. 

DV-SF

D-2S

D-4S/A

DV-TU

DV-TU is a 2-channel charger designed for SONY DV batteries BP-U30/60. It can charge two batteries simultaneously. With the DC OUT connector, an expanded DV-TF can be connected. So that it can realize 4 DV batteries fast charging simultaneously. It features with light weight, portability and fit to global power grid.

EI7050AA

An ideal tripod system for lightweight and small video cameras. counterbalance is installed, the EI7050AA provides an easy step to advance your video shooting. The head and legs feature a 65mm ball/bowl. The tripod extends to a height of 160cm and collapses down as low as 77.5cm. Max.load is 4kg(9lbs).A kit bag is included.

EG03A2

E-Image 2-Stage Aluminum Tripod Legs with GH03 Head supports cameras and accessories weighing up to 4kg(9lbs). It includes a GH03 fluid head, a GA752 two stage aluminum legs, and a GS01 mid-level spreader. The head and legs feature a 75mm ball/bowl. The tripod extends to a height of 168cm and collapses down as low as 75cm. A kit bag is included

EG05A2

Great camera balance can be achieved due to the counterbalance feature with the built-in spring. The fluid torque system contributes to smooth operation. Its max.load is 8kg(17.6lbs).Max.height is 169.5cm, min.height is 77cm,transport length is 84.5cm,net weight is only 5.4KG .The EG05A2 is an ideal entry-level tripod system for home video shootings and for digital single-lens reflex camera users.

EI7060AA

Smart pro Fluid Head EI-7060H assembled with 2 grades counterbalance, 2 stage aluminum Tripod AT7402A,with mid-level Spreader and rubber feet. The head and legs feature a 75mm ball/bowl. The tripod extends to a height of 161.5cm and collapses down as low as78.5cm. Max.load is 8kg.A kit bag is included.

EG10A2L

E-Image 2-Stage Aluminum Tripod Legs with GH10L Head supports cameras and accessories weighing up to 10kg(22lbs). It includes a GH10L fluid head, a GA102 two stage aluminum legs, and a GS01 mid-level spreader. The head and legs feature a 100mm ball/bowl. The tripod extends to a height of 173.3cm and collapses down as low as 60cm. A kit bag is included.

EG15A2

E-Image 2-Stage Aluminum Tripod with GH15 Head supports cameras and accessories weighing up to 15kg (33lbs). It includes a GH15 fluid head, a GA102 two stage aluminum legs, and a GS02 ground spreader. The head and legs feature a 100mm ball/bowl, which provides a wide support platform. The tripod extends to a height of 177cm and collapses down as low as 63.5cm. A kit bag is included.

EG25C2

E-Image 2-Stage carbon fiber Tripod with GH25 Head supports cameras and accessories weighing up to 25kg (55lbs). It includes a GH25 fluid head, a GC102 two stage carbon fiber legs, and a GS02 ground spreader. The head and legs feature a 100mm ball/bowl, which provides a wide support platform. The tripod extends to a height of 177cm and collapses down as low as 63.5cm. A kit bag is included.

MA50

The Eimage new series monopod is pretty portable solution for smooth shooting with DSLR,Mini-DV and HDV cameras in limited spaces.It is mostly can be used on move shooting and other events,which is smoother and easier to use than hand-held.

This creative designed monopod invorporates a fluid cartridge in the base for smooth pans,and has three retractable feet for a form footing on uneven ground.Photographers can just stand as using a tripod,and just move as it is a monopod.

MA80

The Eimage new series monopod is pretty portable solution for smooth shooting with DSLR,Mini-DV and HDV cameras in limited spaces.It is mostly can be used on move shooting and other events,which is smoother and easier to use than hand-held.

This creative designed monopod invorporates a fluid cartridge in the base for smooth pans,and has three retractable feet for a form footing on uneven ground.Photographers can just stand as using a tripod,and just move as it is a monopod.

MC80

The Eimage new series monopod is pretty portable solution for smooth shooting with DSLR,Mini-DV and HDV cameras in limited spaces.It is mostly can be used on move shooting and other events,which is smoother and easier to use than hand-held.

This creative designed monopod invorporates a fluid cartridge in the base for smooth pans,and has three retractable feet for a form footing on uneven ground.Photographers can just stand as using a tripod,and just move as it is a monopod.

MA110

The Eimage new series monopod is pretty portable solution for smooth shooting with DSLR,Mini-DV and HDV cameras in limited spaces.It is mostly can be used on move shooting and other events,which is smoother and easier to use than hand-held.

This creative designed monopod invorporates a fluid cartridge in the base for smooth pans,and has three retractable feet for a form footing on uneven ground.Photographers can just stand as using a tripod,and just move as it is a monopod.

MC110

The Eimage new series monopod is pretty portable solution for smooth shooting with DSLR,Mini-DV and HDV cameras in limited spaces.It is mostly can be used on move shooting and other events,which is smoother and easier to use than hand-held.

This creative designed monopod invorporates a fluid cartridge in the base for smooth pans,and has three retractable feet for a form footing on uneven ground.Photographers can just stand as using a tripod,and just move as it is a monopod.

MC130

2014 Newly released atabilizer MA130/MC130 by EIMAGE.This hand-held stabilizer MA130/MC130 can support any DLSR cameras or compact comcorders.It is quick and easy to set up and balance.

ES120

1.The unique dual rail system provides easy to adjust and precise solution for slide tracking.

2.Top grade Japanese silent bearing.

3.Quick assemble and dissemble design offers compact use and easy for maintenance.

4.Multiple 1/4,3/8 mounting holes, light stand and tripod mount.

5.100% high quality 16 layers carton fiber of knitting technique, offers the best stability.

SBP-128D

Thẻ nhớ Sony 128GB SxS Pro + D có đặc điểm dạng PCI ExpressCard 34 được thiết kế cho dòng sản phẩm lưu trữ RAID của Sony và máy quay video chuyên nghiệp. Thẻ này đi kèm với dung lượng lưu trữ 128GB, có khả năng giữ ảnh và video. Nó sử dụng giao tiếp PCIe thế hệ thứ hai để cung cấp dữ liệu nhanh chóng với tốc độ lên đến 3,5 Gbps và viết với tốc độ 2,8 Gbps. Đối với quy trình làm việc 4K, thẻ nhớ SxS Pro + D này có tốc độ ghi tối thiểu là 1,3 Gbps, cho phép nó phù hợp để sử dụng trong nhà sản xuất, phòng tin tức và các môi trường video chuyên nghiệp khác. Bảo vệ clip trong trường hợp mất điện, và giảm thiểu hư hỏng dữ liệu.
- Xuất xứ: Sony/Japan

AA-S3602V

AA-S3602V is a dual channel simultaneous charger of BN-S8823 and compatible with JVC BN-VF823. The charger also has 2-channel simultaneous DC adapting output socket for other equipments. It is also available for charging in one channel and adapting in the other channel.

RM-LP100

This advanced controller connects to your network and provides complete IP control of cameras in your facility or anywhere in the world through the internet. A 7-inch (diag.) touch screen panel gives you control of camera groups, presets, PTZ speed, and CCU control of basic camera settings including white balance, shading, iris, record functions, and more. A solid joystick and zoom rocker provide smooth and precise camera movements with PTZ cameras.

Key Features

 

 • 7-inch (diagonal) touch screen for PTZ and CCU functions
 • Professional zoom rocker for smooth, variable speed zoom control
 • Heavy duty joystick for precise pan and tilt control
 • Focus dial with push-auto function
 • User assignable function keys
 • IP control of up to 100 cameras
 • Tally input (d-sub) 

FS-900

FS-900 MULTIDYNE® 3-IN-1 FIBER OPTIC SYSTEM

The FS-900 is a new camera mounted Fiber optic system designed for JVC's GY-HM890 ProHD camcorder. Built exclusively for JVC by MultiDyne® Video & Fiber-Optic Systems, the system supports 3G-SDI 1080p/60 camera feeds and returns, and takes advantage of the camera's built-in streaming engine for video-over-IP functionality.

 

SC3822-20652

The SC3822 is the smallest MIMO enabled radio specifically designed for mesh networking in harsh environments. It measures a mere 4.5" x 3.5" x 1.0" in size and delivers connectivity where traditional single antenna radios fail. This radio utilizes the advanced MN-MIMO waveform to enable true self-adaptive ad-hoc mesh networking without any user involvement. The SC3822 automatically self-adapts to deliver data rates as high as 80Mbps UDP across a single link and is fully interoperable with other radios in the StreamCaster family.

SC3800-20652

The SC3800 dual band radio is the next generation in the Silvus StreamCaster™ family of MIMO radios. The SC3800 has an all new band flexible RF section, providing dual band capability across a much wider range of frequencies. A lower band is provided within the range 400 MHz to 2.7 GHz, and an upper band falls between 4 and 6 GHz. A list of current bands supported is provided in the specification s section. This list will expand as market demands are identified.

BR-DE800

ProHD BR-DE800 Decoder is a high-performance IP decoding appliance for standard definition and high definition MPEG-2 and MPEG-4 H.264 streams, ideal for use with JVC streaming cameras including the GY-HM200, GY-LS300, GY-HM650, GY-HM850 and GY-HM890 cameras. . The Decoder features a flexible selection of output interfaces, including 3G, HD-SDI, HDMI and Composite video. It comes in a fan-less, portable design, and is ideal for portable and stationary applications. The ProHD BR-DE800 supports various streaming protocols including UDP, RTP, RTSP, ZiXi™, and Pro-MPEG FEC.

BR-800

ProHD Broadcaster, powered by Zixi, is the centerpiece for high quality IP video over the internet. This Broadcaster server receives streams from ProHD cameras and delivers them to decoders and content delivery (CDN) ingest points. Broadcaster includes a wide array of video processing features, including transcoding, time shifting, VoD playout, recording functionality and stream switching. Its friendly web interface simplifies management of multiple sources and stream destinations while providing advanced content-aware correction compatible with Zixi-enabled JVC cameras.

RM-LP20G

The RM-LP20G is a rack mountable, cost effective remote control for JVC cameras and studio camera control units. It is designed to be plugged directly into the GY-HM890, GY-HM850, GY-HM710, GY-HM750/GY-HM790 cameras, or into JVC's RM-HP790DU or Fiber system Camera Control Unit. When rack mounted, the RM-LP20G takes up 4RU space. Cable length is 5 meters.

FS-790

Developed exclusively for JVC's GY-HM790 and GY-HM890 ProHD cameras, the FS-790 fiber optic multiplexing system replaces the bulky multicore cables with durable, lightweight fiber cable. Ideal for production studios, OB Vans, sports, concerts, or worship installations, fiber provides robust two-way communication between cameras and control systems.

VF-HP790G

This product is an 8.4-inch color viewfinder for use with the GY-HM850, GY-HM890, GY-HM750/GY-HM790 ProHD cameras.

KA-790G

RM-HP790DU

The RM-HP790DU can be used to build an economical fully digital HD studio system when combined with a multi-core equipped GY-HM890, GY-HM790 or GY-HD250 camera. Both HD or SD component and SDI video are supported, giving user flexibility to use a component switcher or SDI switcher. Lossless SDI output from the camera can be delivered to the switcher when a multicore/BNC hybrid camera cable is utilized.

KA-M790G

RM-LP25U

This console remote unit provides key operation of the camera when connected in a fiber or multicore set-up using the Studio Adapter and CCU

AA-VF8USP

BN-S8823

The BN-S8823 is a 7.2V, 18.7Wh Li-ion DV battery that is fully compatible with JVC BN-VF823. It can display remaining power percentage and remaining recording time on JVC GY-HM150/HM100/HM70 camcorder. In addition, the BN-S8823 has a 7.2V pole DC output socket which allows to power camera and other devices simultaneously; and a 4-level LED indicator to give you a view of remaining power before mounting to camera.

BN-VF823USP

This is a Lithium-Ion Data Battery 7.2V (2190mAh) for use with the GY-HM100/GY-HM150/GY-HM170, GY-HM70U. The remaining battery power by percentage and remaining recording time in minutes can be checked with the touch of a button, even while the camera's power is off. One BN-VF823USP Data Battery can provide a recording time over 2 hours. One of these is included with each GY-HM100/GY-HM150/GY-HM170/ and GY-HM70.

D-1

The Acebil D-1 Dolly for Tripods allows smooth and seamless movement of cameras and tripods weighing up to 30kg / 66lb. It is equipped with 75mm wheels and is made of aluminum.

D-3

The Acebil D-3 Dolly for Professional Tripods allows smooth and seamless movement of cameras and tripods weighing up to 50kg / 110lb. It is equipped with 100mm wheels and is made of aluminum.

HZ-HM600VZR

The HZ-HM600VZR is a remote lens control specifically calibrated for the GY-HM170U, GY-HM200U, GY-LS300CHU**, GY-HM600U, GY-HM650U, GY-HM850U** and GY-HM890U** Cameras. It plugs into the 2.5mm remote (LANC/Control-L) connector on the camera, and is ideal when operating the camcorder using a tripod, jib, crane or boom*.

I-705DX

The Acebil I-705DX Tripod System includes a 2 stage, lightweight aluminum tripod, the standard H705 fluid head, a middle brace, extra handle (2 total) and the S-9 carry case. Capable of supporting up to 8kg / 11lb, the I-705DX provides an optimum solution for small and high performance ProHD and 4KCAM camcorders.

J-805MX

The Acebil j-805MX Tripod System includes a single stage, lightweight 4.1kg / 9.1lb aluminum tripod, the H805 fluid head, mid spreader, extra handle (2 total) and the S-30 case. Capable of supporting up to 5kg / 11lb, the j-805MX provides an optimum solution for small and high performance ProHD and 4KCAM camcorders. The aluminum tripod can be adjusted to a height ranging from 87-150cm/34.2"-59", and the mid spreader provides augmented stability and rigidity. You can achieve fixed counter balance and drag by means of the included H805 standard head.

PROHD-4601

The PROHD-4601 is a miniature high quality converter, which converts digital uncompressed HDMI signals into HD/SD-SDI signals with embedded audio. It is fully compatible with HDMI V1.3 and recognizes (and will not pass) signals with HDCP copy protection.

QAN0067-003

This is the microphone supplied with the GY-LS300 and works on most JVC ProHD and 4KCAM camcorders.

AD-100

Audio Delay Box

 

SNC-CX600

Camera "tất- cả- trong- một" 720/30p dòng C thế hệ thứ 6

SNC-EB600

Camera HD 720/30p dòng E thế hệ thứ 6
Độ phân giải tối đa 1280 x 1024 pixels với cảm biến CMOS Exmor™
Chế độ "picture mode" cho phép tối ưu chất lượng hình ảnh theo ngữ cảnh.
Công nghệ chống ngược sáng View-DR đạt 130dB
Công nghệ phân tích hình ảnh thông minh nâng cao với tính năng nhận diện khuôn mặt ( Face detection)
Chuẩn nén video mới H.264 (High/Main/Baseline Profile)/JPEG và chuẩn nén âm thanh AAC (16 kHz/48 kHz)/G.726/G.711

SNC-EB602R

Camera cố định Hồng ngoại (IR) 720p/30 fps được trang bị bộ xử lý IPELA ENGINE EX™ - dòng E

SNC-EM600

Minidome 720p/30 fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - E Series

SNC-EM602RC

Outdoor IR ruggedized 1080p/30 fps camera powered by IPELA ENGINE EX™

SNC-HM662

Camera bán cầu quan sát 360 độ với cảm biến CMOS Sensor 5-megapixel - dòng H

SNC-VB600

Camera HD 720/60p dòng V thế hệ thứ 6

SNC-VM600

SNC-VM600 là camera Mạng HD 720/60p tốc độ cao, được trang bị cảm biến CMOS Exmor™ cùng bộ xử lý IPELA ENGINE EX™ - dòng V thế hệ mới giúp mang lại hình ảnh cực kỳ rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu.

SNC-VM602R

Outdoor IR Ruggedized 720p/60 fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - V Series

SNC-VM632R

Network 1080p/60fps Full HD Outdoor IR Ruggedized Mini Dome Camera - V Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, SD Card, 2-way Audio, Alarm I/O, AC/DC/PoE, IP66, IK10)

SNC-WR600

SNC-WR600 là camera giám sát chuyên nghiệp với khả năng xoay 360° tự động và zoom quang đến 30x cho chất lượng hình ảnh HD/60fps.

SNC-WR602C

Outdoor Unitised 720p/60 fps Rapid Dome Camera

SNC-WR630

1080p/60 fps Rapid Dome Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - W Series

SNC-WR632C

Outdoor Unitised 1080p/60 fps Rapid Dome Camera

SNC-XM631

Camera mini-dome 1080p/30 fps được trang bị bộ xử lý IPELA ENGINE EX™ - dòng X

SNC-XM632

Camera mini-dome 1080p/30 fps được trang bị bộ xử lý IPELA ENGINE EX™- dòng X

SNC-XM636

SNC-XM636 là loại camera mini nho gọn, mọi thông số kỹ thuật của SNC-XM636 đều giống với SNC-XM632 nhưng góc nhìn thì chỉ 83° nên mức giá của SNC-XM636 cũng rẽ hơn SNC-XM632.

SNC-XM637

Minidome 1080p/30 fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ - X Series

SNC-ER550

SNC-ER550 là camera mạng PTZ độ phân giải HD với zoom quang học lên đến 28x, hỗ trợ định dạng nén H.264, MPEG-4, và JPEG, mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt hảo ở độ phân giải HD 720p. Chất lượng

SNC-ER580

SNC-ER580 là camera mạng PTZ độ phân giải full HD với zoom quang học lên đến 20x, hỗ trợ định dạng nén H.264, MPEG-4, và JPEG, mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt hảo ở độ phân giải full HD 1080p

SNC-ER585H

SNC-EP585 là camera mạng PTZ ngoài trời độ phân giải full HD với zoom quang học lên đến 30x, hỗ trợ định dạng nén H.264, MPEG-4, và JPEG, mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt hảo ở độ phân giải full HD 1080p

SNC-VM772R

4K Outdoor IR Ruggedised Camera with Large-sized Exmor R™ CMOS Sensor

PCS-XC1

Sony vừa cho ra mắt một hệ thống HD mạnh mẽ và dễ sử dụng đó chính là model PCS-XC1 cung cấp hình ảnh tuyệt vời và chất lượng âm thanh siêu hạng. Ngoài ra còn có thêm tính năng hỗ trợ không dây giúp cho các cuộc họp sẽ được tổ chức ở bất cứ đâu trên thế giới

PCS-XG100

PCS-XG100 là thiết bị hội nghị truyền hình chuẩn Full HD, âm thanh stereo chất lượng cao...

PCS-XG80/9DS

Với chất lượng hình ảnh gấp 04 lần so với hình ảnh SD,đã tích hợp tính năng truyền dữ liệu trình chiếu. PCS-GX80 cho chất lượng hình ảnh HD cho sự giao tiếp trực quan lên một tầm cao mới. Chất lượng ảnh HD của Sony không chỉ cho hình ảnh sống động và sắc nét mà còn thể hiện sự khác biệt chưa từng có với các hệ thống SD trước đó, đặc biệt cho hình ảnh càng chi tiết hơn. Công nghệ BrightFace của Sony cho hình ảnh rõ hơn ngay cả khi dùng trong phòng ít ánh sáng. Hơn nữa, việc sử dụng âm thanh nổi tự nhiên kết hợp với hình ảnh trung thực sẽ làm cho bạn có cảm giác như đang ngồi trong cùng phòng họp.

PCS-XG55/9DS

PCS-XG55 là thiết bị hội nghị truyền hình chuẩn HD đã tích hợp tính năng truyền dữ liệu trình chiếu, được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với mức giá cạnh tranh. Model này được trang bị camera thế hệ mới với âm thanh stereo cực kỳ trong trẻo.

PCS-G60DP

Sony PCS-G60D là hệ thống hội nghị truyền hình nhỏ gọn và có giá phải chăng  cho phép người dùng trãi nghiệm chất lượng hình ảnh cao và âm thanh rõ ràng. Đã tích hợp chức năng truyền dữ liệu trình chiếu

PCS-VCSH24

Thiết bị điều khiển đa điểm HD lên đến 24 điểm

PCSA-MCG80

Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để kết nối đa điểm mạng IP (tối đa 6 điểm)

PCSA-DSG80

Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình để truyền dữ liệu trình chiếu

PCS-A1

Micro đa hướng, triệt vọng cho thiết bị Hội nghị truyền hình Sony

Camera SRG-120DH

Camera SRG-300H

Camera SRG-300SE

RM-NS1000

SCA-M30

SCA-S30

UNI-ORF8C2/T

UNI-PBU1

UNIRD7C

UNI-RD7T

YT-ICB140

YT-ICB45

YT-ICB124

UNI-WMB3

UNI-WMB

UNI-ORBC6

PCS-XG100S

PCS-XG77S

BRBK-IP10

IP Desktop USB

NSBK-DH05

NSBK-EB05

NSR-500

RM-IP10

HXR-NX100

HXR-NX3/1

NEX-EA50H

NEX-FS700RH

PMW-200

PMW-300K1

PMW-320K

PMW-400

PXW-FS7

PXW-X70

PXW-Z100

PXW-X160

PXW-X180

PXW-X200

PXW-X320

PXW-X500

PMW-F5

PMW-F55

F65RS

VN-H557U

VN-T216VPRU

VN-H157WPU

VR-X1600U